• 938 51 37 05
  • ies-antoni-pous@xtec.cat

La nostra Impressora 3D

impressora 3D és una màquina CAPAÇ de realitzar rèpliques de dissenys en 3D, creant peces o maquetes volumètriques a partir d’un disseny fet per ordinador. Sorgeixen amb la idea de convertir arxius de 2D en prototips reals o 3D. Comunament s’ha utilitzat en el prefabricat de peces o components, en sectors com l’arquitectura i el disseny industrial. En l’actualitat s’està estenent sumi ús en la fabricació de tot tipus d’Objectes, models per a buidatge, peces complicades, aliments, pròtesis mèdiques (ja que la impressió 3D Permet que adaptar cada peça fabricada a les característiques exactes de cada pacient).

La impressió 3D en el sentit original de l’ermini es refereix als processos en què seqüencialment s’acumula material en una cama o plataforma por diferents Mètodes de fabricació, com ara polarització, injecció d’aportació, injecció d’aglutinant, extrusió de material, cuixa de pols, laminació de metall, dipòsits metàl·lic.

Hi ha múltiples models comercials:

de sinterització làser, on un suministrador va dipositant fines capes de pols de diferents metalls (acer, alumini, titani …)

d’estèreo-litografia, on una resina fotosensible es curada amb feixos de llum ultraviolada, produint sumi solidificació.

de compactació, amb una massa de pols que es compacta per estrats.

Segons el mètode emprat per a la compactació de la pols, es puc classificar en:

Impressores 3D de tinta: utilitzen una tinta aglomerant per compactar la pols. L’ús d’una tinta Permet que la impressió en diferents colors.

Impressores 3D làser: És un làser que transfereix energia a la pols fe-ho que es policrome. Després es submergeix en un líquid que Fa que les zones detallades es solidifiquen.