• 938 51 37 05
  • ies-antoni-pous@xtec.cat

Com és una impressora 3D?

Les diferències entre la impressora de paper i la de 3D són moltes i diverses, però la més important és que afegeix la dimensió de profunditat. Una impressora de paper imprimeix en dues dimensions (amplada i alçada) i, en canvi, una impressora 3D imprimeix objectes en tres dimensions (amplada, alçada i profunditat).

Base/llit d’impressió; És el suport en el qual el model reposa al llarg del procés d’impressió. Aquest suport pot ser calent (des de 40ºC fins a 100ºC) o fred segons el tipus de plàstic utilitzat amb la finalitat que la base del model 3D no es mogui mentre s’està imprimint.

Extrusor; És la part mecànica que “enganxa” el filament de plàstic i l’arrossega cap a la terminació tèrmica

Terminació tèrmica; És una peça complexa formada per un escalfador (per fondre el plàstic), un sensor tèrmic i un petit extrusor que expulsa el plàstic fos en forma de filament.

Filament de plàstic; El filament de plàstic correspondria a la tinta de la impressora de paper. Si la impressora de paper expulsa tinta, la impressora 3D expulsa el filament de plàstic fos. Hi ha diferents tipus de filaments de plàstic.